Хустський район
[Послуги] [Карта] [Зв’язок]    | Ви знаходитеся тут:   Головна    Управління юстиц..

23.11.2015  [09:35]

«Право на шлюб та шлюбний вік»

Шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється у вісімнадцять років. Особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день реєстрації шлюбу.

Шлюбний вік - складна правова категорія, основою для визначення якої є завершення фізичного росту організму, стану психічного, розумового, морального та соціального розвитку людини, які в комплексі мають забезпечити здатність її до виконання нової суспільної ролі - дружини, матері, чоловіка, батька.

  Шлюбний вік навіть у сусідніх державах з однаковим кліматичним середовищем часто визначається по-різному. На це впливають національні законодавчі традиції, демографічна ситуація, інші суспільні процеси, які відбуваються в державі.

Закон не встановлює максимального шлюбного віку. Тому людина і у 80, і у 100 років має право на шлюб.

Право на шлюб мають особи, які досягли шлюбного віку. За заявою особи, яка досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам. Досягнення шлюбного віку є юридичним фактом, який породжує у особи право на шлюб. Однак це право може бути реалізоване лише при волевиявленні двох осіб - жінки та чоловіка. У статті 23 Сімейного кодексу змінено формулювання підстави для надання права на шлюб. Нею може бути не лише виняткова обставина, адже перше кохання у 16 років назвати винятковою обставиною важко. У всіх випадках, коли це відповідатиме (саме відповідатиме, а не  суперечитиме) інтересам особи, суд надасть їй право на шлюб.

читати повністю

 

23.11.2015  [09:33]

Фізична особа-підприємець (ФОП) – це найбільш поширена та найбільш доступна організаційна форма ведення підприємницької діяльності. Це пояснюється про

Підприємцем може бути лише фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Відповідно до чинного законодавства повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла 18 років (повноліття), або особа, яка до досягнення повноліття уклала шлюб. Крім того, повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла 16 років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір'ю або батьком дитини. Також повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла 16 років і бажає займатися підприємницькою діяльністю. У даному випадку повна дієздатність виникає з моменту державної реєстрації фізичної особи як підприємця.

Приватними підприємцями не можуть бути військовослужбовці, державні службовці, народні депутати, особи, які мають судимість за корисливі злочини тощо.

До підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин. Фізична особа-підприємець самостійно діє на ринку, вступаючи у відносини та набуваючи при цьому відповідних прав та обов'язків, може здійснювати діяльність відповідно до потреб ринку, на власний розсуд приймаючи відповідні рішення, що не суперечать закону. Проте законодавство містить обмеження щодо можливості провадження фізичними особами-підприємцями певних видів діяльності. Зокрема, фізичні особи-підприємці не можуть:

читати повністю

 

23.11.2015  [09:29]

Права особи, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

Відповідно до статті 15 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»:

1. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівні з громадянами України права на:

пересування, вільний вибір місця проживання, вільне залишення території України, крім обмежень, встановлених законом;

працю;

провадження підприємницької діяльності, не забороненої законом;

охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування;

відпочинок;

освіту;

свободу світогляду і віросповідання;

направлення індивідуальних чи колективних письмових звернень або особисте звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб цих органів;

володіння, користування і розпорядження своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності;

оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб;

звернення за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

безоплатну правову допомогу в установленому порядку.

2. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівні з громадянами України права у шлюбних та сімейних відносинах.

3. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має право на одержання грошової допомоги, пенсії та інших видів соціального забезпечення в порядку, встановленому законодавством України, та користування житлом, наданим у місці проживання.

4. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, користується іншими правами і свободами, передбаченими Конституцією та законами України.

 

 

23.11.2015  [09:28]

Міністерство юстиції впроваджує пілотний проект з оптимізації контролю за примусовим виконанням рішень.

Міністерство юстиції впроваджує пілотний проект з оптимізації контролю за примусовим виконанням рішень.

Новації сприятимуть боротьбі з побутовою корупцією у службі та мотивації держвиконавців, оскільки вони будуть отримувати відсоток від продажу майна в результаті виконання судових рішень.

Крім автоматичного розподілу справ між держвиконавцями, буде також запроваджено автоматичний онлайн-контроль за строками і ефективністю виконання рішень.

Основна ідея полягає в тому, що раніше справи несправедливо розподілялися між державними виконавцями. Хтось отримував великі цікаві справи, а хтось отримував справи, які, наприклад, стосувалися аліментів або відновлення на роботі, які було дуже важко виконати. Тепер це розподіл справ буде автоматичним, і кожен виконавець буде отримувати справедливу частку кожної з категорій рішень.

Даний пілотний проект, передбачає автоматизацію контролю держвиконавцем. Керівники будуть бачити онлайн-інформацію про виконання рішень, термінів. Реалізація положень даного проекту дозволить вирішити різні корупційні складові самі в аспекті розподілу справ виконавчих проваджень між виконавцями.

Даний проект передбачає комп'ютеризацію держвиконавців. Зокрема, вони отримають планшети з онлайн-доступом до баз даних, що дозволить швидше вносити справи в реєстр.

Крім того, уряд затвердив і порядок роботи Системи електронних торгів арештованим майном(РАХУНКАХ). СЕТАХ перестає бути пілотним проектом і буде реалізовуватися на постійній основі.

 

Хустське районне управління юстиції

 

23.11.2015  [09:27]

Iнформацiя для тих хто бажає утворити та зареєструвати громадську органiзацiю

Одним iз найпоширенiших видiв громадських об”єднань є громадськi органiзацiї. Громадська органiзацiя являє собою об»єднання громадян, яке створюється для спiльної реалiзацiї спiльних iнтересiв ( культурних, релiгiйних, соцiальних, тощо ).

Першочерговим питанням в утвореннi громадської органiзацiї є правильне встановлення засновникiв та членiв тої чи iншої громадської органiзацiї. Адже згiдно

ЗУ « Про громадськi об»єднання « , громадська організація - це  насамперед, громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи. Зокрема, засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації - 14 років.  Кількість засновників громадської органiзацiї  не може бути меншою, ніж дві особи. Засновником громадської організації не може бути особа, яку визнано судом недієздатною. Членами (учасниками) громадської організації, крім молодіжної та дитячої, можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та  досягли 14 років. Вік членів молодіжної, дитячої організації визначається її статутом у межах, встановлених законом. 

 

читати повністю

 

23.11.2015  [09:22]

Iнформацiя для тих хто бажає утворити та зареєструвати громадську органiзацiю

Одним iз найпоширенiших видiв громадських об”єднань є громадськi органiзацiї. Громадська органiзацiя являє собою об»єднання громадян, яке створюється для спiльної реалiзацiї спiльних iнтересiв ( культурних, релiгiйних , соцiальних, тощо ).

Першочерговим питанням в утвореннi громадської органiзацiї є правильне встановлення засновникiв та членiв тої чи iншої громадської органiзацiї. Адже згiдно

ЗУ « Про громадськi об»єднання « , громадська організація - це  насамперед, громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи. Зокрема, засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації - 14 років.  Кількість засновників громадської органiзацiї  не може бути меншою, ніж дві особи. Засновником громадської організації не може бути особа, яку визнано судом недієздатною. Членами (учасниками) громадської організації, крім молодіжної та дитячої, можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та  досягли 14 років. Вік членів молодіжної, дитячої організації визначається її статутом у межах, встановлених законом. 

читати повністю

 

13.11.2015  [10:00]

ЕЛЕКТРОННА РЕЄСТРАЦІЯ АПОСТИЛІВ

04.11.2015 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 890 «Деякі питання забезпечення запровадження електронного сервісу з проставлення апостиля», якою встановлено, що державна реєстрація апостилів у Електронному реєстрі апостилів (далі — Реєстр) здійснюється з 9 листопада 2015 року, та затверджено Порядок ведення Електронного реєстру апостилів.

 Згідно з документом, до 15 грудня Міністерство юстиції має забезпечити наповнення реєстру відомостями про зразки підписів, відбитків печаток або штампів посадових осіб міністерства, уповноважених на проставлення апостиля, посадових осіб відділів держреєстрації актів цивільного стану, а також держреєстраторів, нотаріусів, суддів. Міністерство закордонних справ також повинне приєднатися до ведення реєстру. Доступ до реєстру буде відкритий усім на безоплатній основі через відповідний веб-сайт.

 

 

читати повністю

 

13.11.2015  [00:00]

Обов'язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, призовників і війсь

В адміністративно-територіальних одиницях, де немає військових комісаріатів, відповідні органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій, у тому числі навчальних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності зобов'язані на вимогу військових комісаріатів сповіщати призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до військових комісаріатів, забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом, у семиденний строк повідомляти районні (міські) військові комісаріати про прийняття на роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчання) призовників і військовозобов'язаних.

    Органи виконавчої влади, що здійснюють реєстрацію місця проживання чи перебування осіб, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад зобов'язані:

читати повністю

 

10.11.2015  [14:49]

Щодо стану виконання виконавчих документів

Відділ державної виконавчої служби Хустського районного управління юстиції Закарпатської області надсилає статтю для розміщення на сайті РДА, а саме:

У відділі державної виконавчої служби Хустського районного управління юстиції Закарпатської області станом на 01.11.2015 підлягало виконанню 5 696 виконавчих проваджень з яких завершено 3 277, з яких фактично виконано 1 369 на суму 7 468 550 грн.

Щодо стану виконання виконавчих документів про стягнення до бюджету станом на 01.11.2015 підлягало виконанню 2 876 виконавчих проваджень з яких завершено 2 103, з яких фактично виконано 1014 на суму 678 969 грн.

Начальником відділу було прийнято на особистий прийом  27 громадян.

Державними виконавцями відділу станом на 01.11.2015 направлено до суду Закарпатської області 43 подань щодо обмеження у праві виїзду за межі України боржників які ухиляються від сплати аліментів.

 

 

 

Начальник відділу                                                                    Візічканич Т.В. 

 

05.11.2015  [16:30]

До відома органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки України

    Відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України “ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ,органи прокуратури,органи Служби безпеки України та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

     Наказом Міністерства юстиції України від 31.03.2015 року № 466/5 затверджено Порядок отримання відомостей з ЄДР вище зазначеними органами. Відомості з ЄДР отримуються в електронній формі через офіційний веб-сайт розпорядника ЄДР у вигляді  виписки, витягу, довідки, які засвідчуються підписом користувача, скріпленим його печаткою, та залишаються у відповідній справі, у зв”язку з якою здійснено пошук інформації.

    Доступ зазначених вище органів до ЄДР надається на підставі договору, укладеного між таким органом та технічним адміністратором ЄДР, шляхом приєднання користувача до договору, що розміщується на офіційному веб-сайті технічного адміністратора ЄДР.

   Інформація щодо порядку підключення до ЄДР  вказаних органів розміщена на офіційному  веб-сайті технічного адміністратора ЄДР державного підприємства “Інформаційно - ресурсний центр” за посиланням: http://irc.gov.ua/ua/edr_users_do .                                                         

   У  зв”язку з цим, з 01.10.2015 року  державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців інформація з ЄДР не надається безоплатно вище зазначеним органам.

      Відповідно до ст.22 Закону України  “ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців” та  Положення про порядок доступу судів загальної юрисдикції до відомостей ЄДР, затвердженого наказом Міністерства юстиції України  від 31.07.13 № 1556/5, зареєстрованим у  Міністерстві юстиції України 05.08.2013 за №1324/23856, судам загальної юрисдикції на безоплатній основі надається безперешкодний доступ до відомостей ЄДР.

     Використання судом інформації з ЄДР здійснюється  у формі спеціального витягу, що формується суддею, який здійснює розгляд справи, та підписується ним, згідно Положення про порядок доступу судів загальної юрисдикції до відомостей ЄДР.   При здійсненні пошуку відомостей з ЄДР суддя вказує мету отримання спеціального витягу із зазначенням номера справи, що ним розглядається.

 

 

05.11.2015  [16:16]

Державна реєстрація змін, внесених до статуту асоціації органів місцевого самоврядування

    Згідно статті 9 Закону України “ Про асоціації органів місцевого самоврядування “, асоціація діє на підставі статуту. Зміни, які вносяться до статуту асоціації, підлягають державній реєстрації.             

   Для державної реєстрації змін, внесених до статуту асоціації, до реєструючого органу подаються:

   1) рішення  про  скликання  та  протокол   загальних   зборів (конференції, з'їзду), якими затверджено зміни;

    2) оригінал  статуту  і  два  його  примірники  із  внесеними змінами до статуту;

   3) реєстраційна  картка,  заповнена  відповідно  до  Закону України " Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ";

   4) документ про сплату  реєстраційного  збору  за  проведення державної  реєстрації змін  до  статуту  у  розмірі,  визначеному Законом  України  "Про  державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців";                                       

  5) документ, що підтверджує юридичну адресу асоціації (у разі її зміни).

  Реєструючий орган здійснює правову експертизу документів та приймає рішення про державну реєстрацію або відмову в державній реєстрації  змін,  внесених  до  статуту  асоціації, у строк, передбачений для державної реєстрації асоціації, тобто протягом тридцяти робочих днів, з дати надходження  всіх вище зазначених документів.

   У  разі  державної  реєстрації змін, внесених до статуту асоціації,  реєструючий орган видає примірник статуту із внесеними змінами з відміткою про реєстрацію змін.

   Після  державної  реєстрації  змін  до  статуту  асоціація зобов'язана опублікувати оголошення в друкованих  засобах  масової інформації, що публікують  відомості  про  державну  реєстрацію юридичних осіб, про зміну свого найменування.

 

 

 

Провідний спеціаліст відділу державної

реєстрації юридичних осіб та фізичних

осіб – підприємців, легалізації

об’єднань громадян Хустського

районного управління юстиції                                                                      М.Й. Ботарь

 

 

03.11.2015  [16:24]

Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними

Відповідно до статті 24 Закону України «Про запобігання корупції» запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними

1. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняні до них особи у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;

4) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

2. Якщо особа, на яку поширюються обмеження щодо використання службового становища та щодо одержання подарунків, виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або керівником відповідного органу, підприємства, установи, організації.

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є керівником органу, підприємства, установи, організації, акт про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка підписує ця особа та особа, уповноважена на виконання обов’язків керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації у разі його відсутності.

3. Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки зберігаються в органі до їх передачі спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.

4. Положення цієї статті не поширюються на випадки одержання подарунка за наявності обставин, передбачених частиною другою статті 23 цього Закону.

5. У випадку наявності в особи, зазначеної у пунктах 12 частини першої статті 3 цього Закону, сумнівів щодо можливості одержання нею подарунка, вона має право письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до територіального органу Національного агентства, який надає відповідне роз’яснення.

 

 

   Головний спеціаліст

    Хустького РУЮ                                                                                            Т.М. Деяк


Новини

27.09.2018 [11:05]

УВАГА ВСІМ!!!

 

30.08.2018 [09:33]

Участь у Всеукраїнській грі "Теренова гра" "Січ - сила і честь"

 

30.08.2018 [08:21]

Проведення Всеукраїнської вишколи "Джура-Прикордонник"

 

21.08.2018 [15:13]

В приміщенні відділу архіву Хустської РДА відбулася виставка фотоматеріалів, присвячена 27-їй річниці Дня Незалежності України.

 

24.07.2018 [16:56]

Оголошення!

 

Псилання

Офiцiйне представництво Президента України Веб-портал органiв виконавчої влади України Верховна Рада України Закарпатська Обласна Рада Обласна гаряча лінія Teplo.gov.ua Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України Національна дитяча гаряча лінія Державний реєстр виборців Міністерство доходів і зборів України

Створено студією Вебрики


Хустська районна державна адміністрація.
2004-2011