Хустський район
[Послуги] [Карта] [Зв’язок]    | Ви знаходитеся тут:   Головна    Державна служба    Про державну слу..
ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ФОРМУЄ НОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ

Сьогодні Україна у процесі поступової інтеграції до правового простору Європейського Союзу наполегливо реформує систему державно-управлінських відносин. Адміністративна реформа як один із напрямів Президентської Програми економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможні економіка, ефективна держава» спрямована на підвищення ефективності діяльності державних органів та гарантування професійності та відповідальності державної служби.

Відповідно до Концепції Нацдержслужбою України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року», який затверджено на засіданні Уряду 13 травня 2013 року.

Одним із основних напрямів змін стане застосування компетентнішого підходу, закладеного новою редакцією Закону України «Про державну службу», до усіх процесів управління людськими ресурсами на державній службі. Такий підхід покладено в основу кадрової політики Великої Британії Австрії, Канади, Нідерландів, Німеччини, США, Австралії і передбачає врахування знань, умінь, навичок, а також особистісних якостей службовця, що дають змогу реалізувати професійний потенціал на практиці.

У ході розроблення проекту Державної цільової програми враховано напрацювання українсько-канадського проекту «Реформа управління персоналом на державній службі», зокрема розроблену Канадським бюро міжнародної освіти Стратегічну рамку щодо системи управління персоналом на  державній службі, а також рекомендації експертів проекту Twinning «Підтримка розвитку державної служби в Україні».

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів на 2013 - 2016 роки становить

35 868,4 тис. грн., з них за рахунок коштів державного бюджету - 23 927,9 тис. грн., міжнародної технічної допомоги - 11 940,5 тис. грн.

Пріоритети та завдання Програми

Відповідно до Концепції, Державна цільова програма розвитку державної служби спрямована на удосконалення системи управління людськими ресурсами на державній службі шляхом:

1)      впровадження нового механізму, стандартів та процедур щодо
управління людськими ресурсами на державній службі;

2)      посилення інституціональної спроможності у системі державної
служби:

Передбачено також розроблення організаційно-правової моделі здійснення самоосвіти, яка є одним із видів підвищення кваліфікації державний службовців, водночас не має достатнього організаційно-правового забезпечення. Також будуть розроблені 16 модулів з найбільш актуальних питань проходження державної служби, серед яких запобігання корупції, управління людськими ресурсами, налагодження взаємодії з громадськістью тощо. Передбачається, що шляхом самоосвіти за цими модулями рівень професійної компетентності підвищить не менше ніж 89 тисяч державних службовців.

Отже, буде визначена реальна потреба в кадрах по етапах на найближчу та стратегічну перспективу, забезпечено підвищення рівня професійної компетентності державних службовців з урахування оцінки результатів їх службової діяльності, розроблено плани професійного розвитку та просування по службі державних службовців.

Другий пріоритет — посилення інституціональної спроможності у системі державної служби — досягається шляхом реалізації комплексу організаційних і практичних заходів.

Крім того, буде створена електронна база даних відомостей про кращий міжнародний досвід у сфері державної служби та управління людськими ресурсами на державній службі.

У Державній цільовій програмі закладено завдання щодо розробки та впровадження сучасних інформаційних та комунікаційних технологій. Зокрема передбачено створити:

                    веб-портал управління людськими ресурсами на державній службі;

                    єдиний веб-ресурс для розміщення оголошень про конкурс на
зайняття вакантних посад державної служби;

                    автоматизовану     систему    діагностики    рівня    професійної
компетентності державних службовців.

Окрема увага приділяється широкомасштабній програмі навчання для керівників та працівників служб персоналу, ознайомлення їх зі змістом, технологіями та практичними інструментами для виконання нових завдань і функцій.

Етапи реалізації Програми та очікувані результати

Державну цільову програму передбачається реалізувати в два етапи.

Перший етап (2013 - 2014 роки) співпадає з часом підготовки та впровадження нової редакції Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI «Про державну службу» і має на меті послідовне створення системи управління людськими ресурсами за компетентнісним підходом, забезпечення прозорих механізмів вступу на державну службу та її проходження, відкритості у роботі органів виконавчої влади.

Другий етап (2015 - 2016 роки) визначається як стандартизація та інформаційно-технологічне супроводження кадрових процесів на основі профілів професійної компетентності посад державної служби, формування інституціональної спроможності служб персоналу державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим щодо стратегічного планування управління людськими ресурсами, розроблення індивідуальних планів розвитку державних службовців та супроводження їх просування по службі.

Результатом впровадження Державної цільової програми стане удосконалення системи державної служби та посилення її спроможності до формування та реалізації державної політики з використанням кращих міжнародних практик, підвищення рівня професійної компетентності державних службовців та посилення довіри громадськості до інституту державної служби.

Якщо торкнутися окремих цільових груп, реалізація Державної цільової програми забезпечить:

1) для   державних   службовців   центральних   та  місцевих   органів виконавчої влади, інших органів державної влади:

     прозорі та об'єктивні механізми вступу на державну службу та її
проходження   на   основі   принципу   професійних   заслуг   та   здобутків,
відповідності рівня знань, умінь та навичок вимогам щодо роботи на посаді;

     удосконалення процесу професійного саморозвитку державних службовців та створення умов професійно-посадового розвитку на державній службі;

     запровадження стратегічного управління щодо планування, вступу
на державну службу та підготовки кадрів відповідно до потреб суспільства,
розроблення   індивідуальних   планів   професійного   розвитку   державних
службовців та супроводження їх просування по службі;

     унормування питань змісту, технології та практичних інструментів
для виконання завдань служб персоналу державних органів, стандартизація та
автоматизація    кадрових    процесів   на   основі    профілів   професійної
компетентності посад державної служби.

2)  для громадян та інститутів громадянського суспільства:

     інституціональний розвиток державної служби та посилення її
спроможності вчасно та якісно реагувати на виклики і завдання, що постають
перед Україною у сучасному глобалізованому світі;

     удосконалення механізмів, стандартів та процедур взаємодії органів
виконавчої влади з громадськістю, поширення ефективних методів і форм
ведення діалогу з інститутами громадянського суспільства;

     забезпечення  прозорості  у роботі  органів  виконавчої влади,
контроль інститутів громадянського суспільства за виконанням державних
функцій та завдань органами державної влади;

     посилення   механізму   впровадження   в   Україні   інструментів
інституційної розбудови Європейської Комісії Twinning, ТАІЕХ і SIGMA, що є
практичною допомогою у розв'язанні конкретних проблем розвитку та
євроінтеграції, посилення міжнародної співпраці у процесі реформування
державної служби.

3)  для наукового та експертного середовища:

     створення  електронної бази даних кращих практик у сфері
модернізації державної служби та впровадження нових засад управлінні
людськими ресурсами на державній службі;

     підвищення   ефективності   наукового   забезпечення   розвитку
державної служби, визначення пріоритетів наукових досліджень щодо методів і
механізму модернізації державної служби відповідно до стандартів і процедур
роботи Європейського Союзу;

     обмін досвідом та налагодження міжнародного партнерства з
питань впровадження європейських підходів до питань управління людськими
ресурсами на державній службі, посилення її спроможності до формування та
реалізації державної політики з використанням кращих європейських практик.

                                                                                 Прес-служба Нацдержслужби України

Новини

27.09.2018 [11:05]

УВАГА ВСІМ!!!

 

30.08.2018 [09:33]

Участь у Всеукраїнській грі "Теренова гра" "Січ - сила і честь"

 

30.08.2018 [08:21]

Проведення Всеукраїнської вишколи "Джура-Прикордонник"

 

21.08.2018 [15:13]

В приміщенні відділу архіву Хустської РДА відбулася виставка фотоматеріалів, присвячена 27-їй річниці Дня Незалежності України.

 

24.07.2018 [16:56]

Оголошення!

 

Псилання

Офiцiйне представництво Президента України Веб-портал органiв виконавчої влади України Верховна Рада України Закарпатська Обласна Рада Обласна гаряча лінія Teplo.gov.ua Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України Національна дитяча гаряча лінія Державний реєстр виборців Міністерство доходів і зборів України

Створено студією Вебрики


Хустська районна державна адміністрація.
2004-2011