Хустський район
[Послуги] [Карта] [Зв’язок]    | Ви знаходитеся тут:   Головна    Державна служба    Протидія корупці..
Протидія корупції – як необхідна складова модернізації державного управління

З 2010 року започатковано реформування вітчизняного антикорупційного законодавства. Указами  Президента України утворено Національний антикорупційний комітет, схвалено Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки, прийнято новий антикорупційний закон «Про засади запобігання і протидії корупції», який діє з 1 липня 2011 року і є ключовим серед інших законів антикорупційного спрямування. Необхідність прийняття його пояснюється тим, що Закон України «Про боротьбу з корупцією», який діяв в Україні з 1995 року, морально застарів та не відповідав вимогам міжнародних антикорупційних актів, щодо яких Україна взяла зобов’язання.

У новому Законі значно розширено коло суб'єктів відповідальності за корупційні правопорушення. Поряд з державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування  віднесено і осіб, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету, аудиторів, нотаріусів, експертів тощо.

Законом визначено спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції – це органи прокуратури; спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України; податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України; Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

Суб’єктами які беруть участь у запобіганні корупції є уповноважені підрозділи органів державної влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також підприємства, установи, організації незалежно від підпорядкованості та форми власності, їх посадові та службові особи, громадяни, об'єднання громадян за їх згодою.

Новий Закон обмежує публічних службовців

Публічним службовцям забороняється використовувати свої службові повноваження та пов'язані з цим можливості, у тому числі неправомірно:

  • сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти);
  • сприяти призначенню на посаду особи;
  • втручатися у діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування або посадових осіб;
  • надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв'язку з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) висновків.

Крім того, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту).  

Також заборонено безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки від юридичних та фізичних осіб. Винятком є ті презенти, які даровані від близьких осіб, або відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (для останніх – вартість таких не повинна перевищувати 50 % мінімальної заробітної плати, а в рік сукупно не перевищувати однієї мінімальної заробітної плати).

Стаття 13 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» встановлює таку мінімальну заробітну плату у місячному розмірі: з 1 січня - 1073 гривні, з 1 квітня - 1094 гривні, з 1 липня - 1102 гривні, з 1 жовтня - 1118 гривень, з 1 грудня - 1134 гривні.

Закон встановлює обмеження для певного кола службовців щодо перебування у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб ( окрім осіб, що працюють в сільській і гірській місцевості) . До них належать подружжя, діти, батьки, рідні брати й сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом.  

Окрім цього, законом встановлено, що публічним службовцям, які звільнилися з посади протягом року забороняється - укладати трудові договори    з підприємствами, установами чи організаціями незалежно від форми власності,  якщо вони (держслужбовці), перебуваючи на посаді,  здійснювали повноваження з контролю, нагляду   щодо діяльності цих підприємств;  

Спецперевірка, декларування,  етика …

 На зайняття посад у державній службі  службі в органах місцевого самоврядування з 2012 року проводиться  спецперевірка. Перевірці підлягають відомості щодо судимості, у тому числі і за порушення антикорупційного законодавства, громадянства, доходів, наявності корпоративних прав, освіти, стану здоров’я. Закон забороняє призначення на посади осіб, до яких спецперевірка виявила недостовірність поданої інформації.

25 січня цього року Президент України підписав Указ № 33/2012, яким затверджено Порядок організації проведення спеціальної перевірки, що є одним  з  ефективних механізмів приходу на державну службу чесних, професійних та досвідчених працівників.

Крім того у новому Законі передбачено не тільки щорічне ( до 1 квітня) декларування майна та доходів службових осіб, а також декларування їх видатків. Тобто, крім відомостей про майно та доходи за рік, у декларації подають відомості про витрати, наприклад, при придбані нерухомості, земельних ділянок, транспортних засобів або утримання цього майна.

Крім того, Закон зобов’язує публікувати ці декларації досить широку категорію політиків та керівників – від Президента та нардепів до всіх міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади та їх заступників, членів колегіальних органів державної влади, голів місцевих рад, мерів і їх заступників.

Новацією Закону є запровадження норм, які регламентують питання етичної поведінки службових осіб, недопущення та врегулювання конфлікту інтересів. Наразі своєрідним етичним кодексом для державних службовців є Загальні правила поведінки державного службовця.  

Варто зазначити, що у Національній антикорупційній стратегії на 2011-2015 роки серед основних причин виникнення і поширення корупції в Україні першою причиною зазначено недостатній рівень доброчесності окремих осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

З метою виявлення у проектах нормативно-правових актів норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, Законом запроваджується проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, яку здійснює Міністерство юстиції України.  

З метою інформування громадськості про заходи щодо протидії корупції спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції щороку не пізніше 10 лютого оприлюднювати інформацію про вжиті заходи щодо протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Крім того, за ініціативою фізичних осіб, об'єднань громадян, юридичних осіб може проводитися громадська антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів.

Відповідальність за корупцію

Значно посилено відповідальність за корупційні правопорушення. Якщо у старому законі особи, які порушили антикорупційне законодавство, притягалися лише до адміністративної відповідальності, наразі Закон передбачає 4 види відповідальності – кримінальну, цивільно-правову, адміністративну та дисциплінарну. При цьому, відомості про осіб, які притягнуті до відповідальності за корупційні правопорушення, заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.  

До речі, особи, яких притягнуто до кримінальної чи адміністративної відповідальності, підлягають звільненню з відповідних посад, про що державні органи та органи місцевого самоврядування повинні інформувати Національне агентство України з питань державної служби.

Завдання Нацдержслужби щодо впровадження нового антикорупційного законодавства

Корупція є простим соціальним явищем, що вкрай негативно впливає на всі аспекти соціально-економічного та політичного розвитку держави, загрожує реалізації принципів верховенства права і соціальної справедливості, підриває основи демократії та порушує права людини.

За індексом сприйняття  корупції у світі складеною міжнародною організацією Transparensi international  Україна  має високий рівень  корупції за 10 бальною шкалою ( 10 балів дуже низький рівень) у 2011 році Україна мала  2,3 бала, або 152 місце серед 183 країн  світу. 

Слід відзначити, що боротьба з корупцією – це ефективний інструмент модернізації державної служби.

Перший крок на цьому шляху зроблено – створено правовий механізм, який відповідає міжнародним стандартам та ефективно працюватиме в умовах нашої юридичної системи в умовах сьогодення.

При цьому, в першу чергу, постає необхідність запобігти проявам корупції, попередити їх.

Згідно визначених завдань Нацдержслужба та її територіальні підрозділи контролюють додержання   в державних органах  вимог  Законів  України "Про  державну службу", "Про  засади  запобігання  і  протидії  корупції",  здійснюють  заходи  щодо запобігання проявам корупції серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Тому наступний етап полягає в тому, щоб ознайомити всіх державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування із законодавчими запобіжниками корупції, адже незнання закону не звільняє від відповідальності за його порушення.

З ініціативи Нацдержслужби України запроваджено обов’язкове підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії корупції для всіх категорій посад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

Успішна імплементація нового антикорупційного законодавства разом із започаткованою реформою самої державної служби сприятиме її оновленню та підвищенню її авторитету, впровадженню системних змін та модернізації моделі державного управління в цілому.

 

 

Василь Попадинець

начальник управління державної служби

в Закарпатській області

Новини

27.09.2018 [11:05]

УВАГА ВСІМ!!!

 

30.08.2018 [09:33]

Участь у Всеукраїнській грі "Теренова гра" "Січ - сила і честь"

 

30.08.2018 [08:21]

Проведення Всеукраїнської вишколи "Джура-Прикордонник"

 

21.08.2018 [15:13]

В приміщенні відділу архіву Хустської РДА відбулася виставка фотоматеріалів, присвячена 27-їй річниці Дня Незалежності України.

 

24.07.2018 [16:56]

Оголошення!

 

Псилання

Офiцiйне представництво Президента України Веб-портал органiв виконавчої влади України Верховна Рада України Закарпатська Обласна Рада Обласна гаряча лінія Teplo.gov.ua Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України Національна дитяча гаряча лінія Державний реєстр виборців Міністерство доходів і зборів України

Створено студією Вебрики


Хустська районна державна адміністрація.
2004-2011