Хустський район
[Послуги] [Карта] [Зв’язок]    | Ви знаходитеся тут:   Головна    Центр надання ад..

Графік роботи

Центру надання адміністративних послуг

Хустської районної державної адміністрації

 

Центр  працює:   з 08.00 до 17.00 з понеділка по четвер, з 08.00 по 16.00 - п'ятниця, без перерви  на  обід  ( у вівторок з 08.00 до 20.00 год.), крім вихідних та святкових днів.

Прийом заяв, попереднє консультування та інформування веде адміністратор Центру з 08.00 до 16.00 год., у п'ятницю з 08.00 по 15.00 год. Обробка документації, передача її на виконання суб'єктам надання адміністративних послуг з 16.00 по 17.00 год., в п'ятницю з 15.00 по 16.00 год.

Начальник Центру надання адміністративних послуг : Петровська Віталіна Василівна

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг: Калинич Мар'яна Михайлівна

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг : Комендант Сергій Миколайович

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг : Ярема Світлана Михайлівна

Місце знаходження: м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 21, каб. 13

Контактний телефон: (03142) 5-21-75, 067 310 26 10

Електронна пошта: khustcnap.petrovska@gmail.com

 

___________________________________________________________________________________

 

Нормативно-правова база :

- Закон України про адміністративні послуги

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

Протокол № 1 від 21.03. 2018 року засідання комісії з питань лісокористування та контролю за використанням природних рослинних ресурсів на території Хустського району

________________________________________________________

Розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 03.06.2016 № 223 "Про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Хустської районної державної адміністрації "

___________________________________________________________________________________

Програми фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг Хустської районної державної адміністрації на 2017-2018 роки

___________________________________________________________________________________

 

Перелік адміністративних послуг,

які надаються через Центр надання адміністративних послуг

Хустської районної державної адміністрації

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 1. Встановлення статусу ветерана праці.
 2. Видача довідки – атестату при зміні місця проживання особам,

постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС.

3.      Встановлення статусу дитини війни.

4.      Встановлення статусу учасника війни.

5.      Встановлення статусу учасника війни (особам, які народилися до 31.12.1932 року і з поважних причин не мають можливості подати документи, що підтверджують факт роботи під час війни 1941-1945 роки.

6.      Зняття з реєстрації особи, що має право на пільги, в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, з видачею довідки про зняття з обліку.

 

Служба у справах дітей райдержадміністрації

1.      Призначення опіки над житлом (майном) дитини.

2.      Визначення способів участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї.

3.      Надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина.

 1.      Надання висновку про доцільність позбавлення батьківських прав.
 2.      Визначення або зміна імені, прізвища, по-батькові дитини.
 3.      Визначення місця проживання дитини.
 4. Встановлення опіки/піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

 

Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації

 1. Видача висновку про погодження проектної документації з землеустрою відділом містобудування та архітектури Хустської районної державної адміністрації.
 2. Видача будівельного паспорта відділом містобудування та архітектури Хустської районної державної адміністрації.
 3. Паспорт прив’язки забудови земельної ділянки.
 4. Видача висновку про встановлення пріоритету на заявлене місце розташування рекламного засобу відділом містобудування та архітектури Хустської районної державної адміністрації.
 5. Видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки  відділом містобудування та архітектури Хустської районної державної адміністрації.

 

 Перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади,

які надаються через Центр надання адміністративних послуг Хустської районної державної адміністрації, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 16 травня 2014року № 523-р

 

1. Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем.

2. Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

3. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи.

4. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття.

5. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

6. Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них.

7. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення.

8. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням.

9. Державна реєстрація: права власності на нерухоме майно; інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна);

10. Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

11. Реєстрація громадського об’єднання.

12. Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання.

13. Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту.

14. Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання.

15. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання.

16. Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення.

17. Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання.

18. Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.

19. Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.

20. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

21. Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника.

22. Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення).

23. Оформлення та видача проїзного документа дитини.

24. Оформлення та видача паспорта громадянина України.

25. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого.

26. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку.

27. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.

28. Відомча реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.

29. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру.

30. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку.

31. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу.

32. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу.

33. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.

34. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу.

35. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.

36. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі: 1) витягу з Державного земельного кадастру про: землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць; обмеження у використанні земель; земельну ділянку;

2)       довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території);

3)       викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації.

37. Видача довідки про:

наявність та розмір земельної частки (паю);

наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).

38. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.

39. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

40. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників.

41. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

42. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів.

43. Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів.

44. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

45. Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок виконання підготовчих робіт.

46. Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок виконання будівельних робіт.

47. Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність об’єкта до експлуатації.

48. Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

 

 

Інформаційні картки

1. Відділ  містобудування  та  архітектури кої райдержадміністрації

2. Держгеокадастр

3. Служба у справах дітей Хустської райдержадмінісмтрації

4. Управління соціального захисту населення Хустської райдержадміністрації

5. Хустське державне підприємство технічної інвентаризації

6. Хустський РВ ГУ ДМС   України в Закарпатській області ВЕБ

Новини

27.09.2018 [11:05]

УВАГА ВСІМ!!!

 

30.08.2018 [09:33]

Участь у Всеукраїнській грі "Теренова гра" "Січ - сила і честь"

 

30.08.2018 [08:21]

Проведення Всеукраїнської вишколи "Джура-Прикордонник"

 

21.08.2018 [15:13]

В приміщенні відділу архіву Хустської РДА відбулася виставка фотоматеріалів, присвячена 27-їй річниці Дня Незалежності України.

 

24.07.2018 [16:56]

Оголошення!

 

Псилання

Офiцiйне представництво Президента України Веб-портал органiв виконавчої влади України Верховна Рада України Закарпатська Обласна Рада Обласна гаряча лінія Teplo.gov.ua Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України Національна дитяча гаряча лінія Державний реєстр виборців Міністерство доходів і зборів України

Створено студією Вебрики


Хустська районна державна адміністрація.
2004-2011