Хустський район
[Послуги] [Карта] [Зв’язок]    | Ви знаходитеся тут:   Головна    Управління стати..    новини
КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА ХУСТСЬКОГО РАЙОНУ

Стан ЄДРПОУ. Станом на 1 січня 2017 року в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України по Хустському району налічувалось 651 підприємство, всі зі статусом юридичної особи.

Промисловість. Промисловими підприємствами району протягом січня-листопада 2016р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму
232,4 млн. грн., що складає 1,5% у загальнообласному обсязі реалізованої продукції.

Сільське  господарство.

Станом на 1 листопада. 2016 року порівняно з попереднім роком збільшилося виробництво усіма категоріями господарств м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) нам 2,5 %, виробництво молока залишилося майже на рівні попереднього року - 99,7%, виробництво яєць зменшилося на 3,4%. У всіх категоріях господарств зменшилось, порівняно з показником на відповідну дату минулого року, поголів’я великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз, птиці.

Транспорт. За 11 місяців 2016р. підприємствами автомобільного транспорту перевезено 161,8 тис. т вантажів, що на 10,3% більше, ніж у 2015р. Автомобільний вантажооборот досяг 130805,9 тис. ткм, що на 2,3% більше обсягів  попереднього року. Послугами пасажирського автомобільного транспорту. скористалися  843,6 тис. пасажирів, що на 3,9% менше, ніж у 2015р. Автомобільний пасажирооборот зменшився  на 10,8% і склав 24531,9 тис. пас. км.

Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами за 9 місяців 2016 року. становив 6217,7 тис. дол.  США, імпорту, відповідно – 4412,2 тис. дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 1805,6 тис. дол. США.

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами за 9 місяців 2016 року. становив 2917,8 тис. дол.  США, імпорту, відповідно – 192,2 тис. дол.  США..  Сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 2725,8 тис. дол. США.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку району станом на 1 жовтня 2016р. склав 1706,1 тис. дол.  США.

Роздрібна торгівля. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за січень–вересень 2016р. склав 112,8 млн. грн. . і збільшився  порівняно з відповідним періодом минулого року  на  15,1%.

Оптова торгівля. Обсяг оптового товарообороту підприємств, за січень–вересень 2016р. склав 26,7 млн. грн. і збільшився  порівняно з відповідним періодом минулого року  на  51,8%. Питома вага продовольчих товарів в загальному обсязі становить 25,6%.

Ціни. Індекс споживчих цін по області у грудні 2016р. порівняно з листопадом зафіксовано на рівні 101,5%, з початку року – 111,7%, по країніі 100,9% та 112,4% відповідно.

Заробітна плата. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника району за 9 місяців 2016 року становила 3465 грн., що  складає 84,3% до середнього рівня по області і зросла порівняно з попереднім роком на 25.7%

Ринок праці. Рівень зареєстрованого безробіття на кінець листопада. становив 0,7% чисельності населення працездатного віку. Чисельність безробітних склала 299 осіб, потреба підприємств у працівниках 29 осіб , навантаження на одне вільне робоче місце.-10 осіб.  

          Населення. Станом на 1 листопада 2016 р. у районі проживало 95,8 тис. осіб. Упродовж  цього періоду. відбувся загальний приріст населення на 150 осіб,

 

Начальник управління статистики у

Хустському районі    Т.І.Сакалош

 

 

 

Основні показники діяльності економіки Хустського району за 2 квартал 2016 року

Стан ЄДРПОУ. Станом на 1.07.2016 року в ЄДРПОУ Хустського району включено 646 господарюючих суб'єктів, юридичних осіб.

Промисловість. Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за січень-червень 2016 року у відпускних цінах склав 137,9 млн. грн. та в загальнообласному обсязі має частку 1,6%.

читати повністю

 

Основні показники діяльності економіки Хустського району за 1 квартал 2016 року

Стан ЄДРПОУ. В Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України по Хустському району станом на 01.04.2016 року налічується 645  суб’єктів-юридичних осіб. За правовими формами господарювання найбільше підприємств 33,2 відсотка (214) припадає на організації (установа, заклад), з них на комунальні 79,9 відсотка (171), державні 1,9 відсотка (4); 15,0 відсотка (97), це підприємства-товариства з обмеженою відповідальністю; 12,3 відсотка - громадські організації (79); 7,6 відсотка припадає на приватні підприємства (49); по 8,7 відсотка припадає на фермерські господарства (56), 12,0 відсотків на релігійні організації (77);  2,0 відсотка на благодійні організації (13); 1,9 відсотка на політичні партії (12); 1,2 відсотка на профспілки (8);    всі інші менше 1,0 відсотка. Без статусу юридичної особи зареєстровано 20 філій.

читати повністю

 

18.05.2016  [15:05]

Основні показники діяльності економіки Хустського району за 2015 рік

Стан ЄДРПОУ. Станом на 1.01.2016 року в ЄДРПОУ Хустського району включено 644 господарюючих суб'єктів, із статусом юридичної особи.

Промисловість. Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за січень-грудень 2015 року у відпускних цінах склав 137,7 млн. грн. та в загальнообласному обсязі має частку 1,0%.

  Сільське господарство. Всіма категоріями господарств району за 2015 рік вироблено 7634 т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), що менше на 15,2% від  минулорічного показника. Виробництво молока зменшилось на 24,8% і становить 32626 т, виробництво яєць зменшилося на 2,8%  і становить 24912,1 тис. штук.  

За розрахунками станом на 1 січня 2016р. чисельність поголів’я худоби та птиці у господарствах усіх категорій  характеризується даними: велика рогата худоба - 14555 (питома вага господарств населення у загальному поголів’ї 98,7%) у т.ч. корови - 10618 голів (98,6%); свині - 28169 голів (99,8%), вівці та кози - 14512 голів (91,8%); птиця 378,3 тис. голів (51,5%). У відсотках до 1 січня 

Будівництво. Протягом січня-вересня п.р. усіма забудовниками району прийнято в експлуатацію 37207 кв.м  житла, що на 39,3% більше обсягів відповідного періоду 2014 року. Питома вага району в загальнообласному обсязі прийнятого в експлуатацію  житла склала 12,8%. Весь обсяг прийнятого в експлуатацію житла припав на індивідуальних забудовників. У сільській місцевості індивідуальними забудовниками прийнято в експлуатацію 95,2% від загальної площі житла. 

  Капітальні інвестиції. Підприємствами району освоєно капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування 89,0 млн. грн., що становить у % до загального обсягу 7,0,  в розрахунку на одну особу використано 925,1 грн.

 Внутрішня торгівля. На 1 січня 2016 року в Хустському районі діяло 2 ринки, торгова площа яких складає 5800 кв.м.

Товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність у роздрібній торгівлі та забезпечення стравами та напоями у районі за 3 кварталі 2015 року склав 91,9 млн. грн., що у порівнянних цінах на 28,9% більше, ніж за 3 квартал 2014 року. В розрахунку на 1 особу товарооборот становить 959 грн. Питома вага району в загальнообласному обсязі роздрібного товарообороту склала1,1%.

Оптова торгівля. Обсяги оптового товарообороту  підприємств оптового товарообороту за 9 місяців 2015 року склали 17567,4 тис. грн., до 9 місяців 2014 року обсяги збільшились у 17 разів.Запаси товарів на 1 жовтня 2015 року становили 313,4 тис.грн.

Транспорт. Автомобільним транспортом ( з урахуванням перевезень виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено вантажів 161,9 тис.т, вантажооборот досяг 139,9 млн. ткм, збільшено в порівнянні з відповідним періодом минулого року перевезення вантажів на 29,2%, вантажооборот зріс на 6,0%. Перевезено пасажирів ( з урахуванням перевезень виконаних фізичними особами-підприємцями) 945,9 тис. осіб, пасажирооборот склав 29,4 млн. пас. км., зменшено в порівнянні з відповідним періодом минулого року перевезення пасажирів на 22,6%, пасажирооборот на 19,8%.

Зовнішньоекономічна діяльність. Зовнішня торгівля послугами має позитивний результат - 4656,6 тис.дол. США. Обсяг експорту послуг склав 4858,0 тис.дол США, частка в загальному обсязі по області складає 2,8%. Склалося позитивне сальдо 1884,2 тис. дол. США. Імпорт послуг становив 171,4 тис.дол. США., частка в загальному обсязі по області складає 0,8%. Склалося позитивне сальдо 1884,2 тис. дол. США.

  Обсяг експорту товарів зменшився на 3,0% порівняно з відповідним періодом минулого року і становив 8177,5 тис.дол. США, частка в загальному обсязі по області складає 0,8%. Склалося позитивне сальдо 1884,2 тис. дол. США. Імпорт товарів зменшився на 3,6% і склав 6338,2 тис.дол. США., частка в загальному обсязі по області складає 0,6%. Склалося позитивне сальдо 1884,2 тис. дол. США. Склалося позитивне сальдо 1839,3 тис. дол. США.

Прямі іноземні інвестиції.  Станом на 31.12.2015 року сума  всіх прямих іноземних інвестицій залучених в економіку району склала 2104,1 тис.дол. США.

Заробітна плата. В січні-грудні 2015 року середньомісячна   номінальна  заробітна плата штатного працівника склала 2964 грн., відбувся ріст на 14.2% порівняно з відповідним показником минулого року і становить в % до середнього рівня по регіону 87,7. Середньооблікова кількість штатних працівників становить 6554 осіб , що більше ніж у відповідному періоді минулого року на 7,3%.

Ринок праці.  На кінець грудня 2015 року зареєстровано безробітних 443 осіб, що становить 87,2% до 2014 року. Кількість вільних робочих місць станом на кінець грудня становить 10 одиниць.

 Оплата населенням житлово-комунальних послуг.

За січень-грудень нараховано населенню до оплати 61803,3 тис.грн. оплачено 62256,4 тис.грн, рівень оплати населенням у % склав 100,7.  

Населення. Чисельність наявного населення на 1січня 2016 року становить 95723 осіб. Природній приріст становить 113 осіб.  Міграційний рух населення від'ємний - 166 осіб, чисельність вибулих перевищує чисельність прибулих.

 

Начальник управління статистики у Хустському районі Сакалош  Т.І.

 

01.04.2016  [16:39]

Інформація для респондентів

1) Інформацію про звітність, яку підприємство (організація, установа) має подавати до органів державної статистики в поточному році (пошук за кодом ЄДРПОУ) можна знайти на сайті Державної служби статистики України за посиланням:

http://rsp.ukrstat.gov.ua/edrpou

2) Календар подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності у 2016 році представлено у зручному форматі в рубриці

http://ukrstat.gov.ua/plan_stat/2016/gr_form_16.htm

В даному розділі знаходиться інформація про граничні терміни подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності, яку вказано  з врахуванням переносів вихідних і святкових дат у 2016 році

3) Ви Альбом форм державних статистичних спостережень на 2016 рік у рубриці:

http://ukrstat.gov.ua/albom/albom_2016/zmist_al.htm

В даному розділі є можливість завантажити респондентами необхідну їм бланкову продукцію в зручному для друку форматі

4) Перелік форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності, які можуть подаватись респондентами в електронному вигляді у 2016 році за посиланням:

http://ukrstat.gov.ua/elektr_zvit/formi.htm

Увага! Перелік форм буде розширюватись по мірі їх реалізації в електронному вигляді.

Перелік форм статистичної та фінансової звітності, які знаходяться у стадії реалізації в електронному вигляді

Шановний респонденте, у випадку, якщо у Вас є необхідність подання форми статистичної або фінансової звітності до дати її включення у нижчезазначений перелік форм, які можуть подаватись в електронному вигляді, Ви можете подати її у паперовому вигляді.

 

 

01.04.2016  [16:32]

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Хустський район

Обсяг прямих іноземних інвестицій на 31.12.2015 року склав 2104,1 тис. дол. США. За видами економічної діяльності найбільше інвестицій надійшло  в промисловість- 49,1%.

За країнами - інвесторами найбільше інвестицій  в економіку Хустського районі надійшло з Чехії-31,3%, Італії-25,8%,  Угорщини-20,2%.

За  2015 рік склалося позитивне сальдо зовнішньої  торгівлі товарами – 1839,3 тис. дол. США (експорт становить 8177,5 тис. дол. США ( частка в загальному обсязі по області становить 0,8%), а імпорт – 6338,2 тис. дол. США(0,6%))

 Також за  2015 рік склалося позитивне сальдо зовнішньої  торгівлі послугами – 4656,6 тис. дол. США (експорт становить 4828,0 тис. дол. США(частка в загальному обсязі складає 2,8%, а імпорт – 171,4 тис. дол. США(0,8)). За окремими групами товарів найбільша частка до загального обсягу експорту припадає  на одяг текстильний, одяг трикотажний, взуття. Імпортували  текстиль та вироби з текстилю, шкури та шкіру необроблену, взуття, механічне обладнання, транспортні засоби, полімерні матеріали.

 

 Найбільше експортно-імпортних операцій відбулось з іншими країнами світу, це: Італія, Словаччина, Чехія, Угорщина.  

 

                                                                  Начальник управління статистики у Хустському районі        Т.І.Сакалош

 

22.01.2016  [14:44]

Стан сільського господарства у Хустському районі

 

Головному редактору

                                                                                    газети «Вісник Хустщини»

Липчей І.В

 

Всіма категоріями господарств району за 2015 рік за попередніми даними вироблено 7634 т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), що менше на 15,2% від  минулорічного показника. Виробництво молока зменшилось на 24,8% і становить 32626 т, виробництво яєць зменшилося на 2,8%  і становить 24912,1 тис. штук.   

За розрахунками станом на 1 січня 2016р. чисельність поголів’я худоби та птиці у господарствах усіх категорій  характеризується даними: велика рогата худоба - 14555 (питома вага господарств населення у загальному поголів’ї 98,7%) у т.ч. корови - 10618 голів (98,6%); свині - 28169 голів (99,8%), вівці та кози - 14512 голів (91,8%); птиця 378,3 тис. голів (51,5%). У відсотках до 1 січня  2015 року темп росту становить відповідно 97,3%, 97,3%, 97,6%, 92,5%, 137,3%.

 

 

Начальник управління статистики у Хустському районі     Т.І.Сакалош

 

 

 

 

 

22.01.2016  [09:00]

Структура ЄДРПОУ по Хустському району на 1 січня 2016 року.

В Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України по Хустському району станом на 01.01.2016 року налічується 644  суб’єктів -юридичних осіб. За організаційними формами господарювання найбільше підприємств 33,2 відсотка (214) припадає на організації (установа, заклад), з них на комунальні 79,9 відсотка (171), державні 1,9 відсотка (4); 15,0 відсотка (97), це підприємства-товариства з обмеженою відповідальністю; 12,3 відсотка - громадські організації (79); 7,6 відсотка припадає на приватні підприємства (49);  8,4 відсотка припадає на фермерські господарства (54), 12,0 відсотків на релігійні організації (77);  2,0 відсотка на благодійні організації (13); 1,9 відсотка на політичні партії (12); 1,2 відсотка на профспілки (8);    всі інші менше 1,0 відсотка. Без статусу юридичної особи зареєстровано 22 філії.

 Аналізуючи дані Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, бачимо що ряд підприємств своєчасно не перейшли на КВЕД -2010, не вносять зміни в облікові картки при зміні керівника або юридичної адреси, тому просимо всі суб’єкти, які не пройшли процедуру внесення змін до Єдиного держаного реєстру  внести відповідні зміни до облікових даних ЄДРПОУ, у встановленому порядку.

 Начальник управління статистики

у Хустському районі                                                                    Т.І.Сакалош

                                                                                  :                                                

 

03.12.2015  [09:48]

Основні показники діяльності економіки Хустського району за 3 квартал 2015 року

Стан ЄДРПОУ. Станом на 1.07.2015 року в ЄДРПОУ Хустського району включено 665 господарюючих суб'єктів, із статусом юридичної особи  - 642.

Промисловість. Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за січень-вересень 2015 року у відпускних цінах склав 77,7 млн. грн. та в загальнообласному обсязі має частку 0,8%.

Сільське господарство. У січні-вересні 2015 р. всіма категоріями господарств за розрахунками вироблено 4668 т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), що менше на 4,5% від  минулорічного показника. Виробництво молока зменшилось на 25,5% і становило 25,1 тис. т, виробництво яєць  зменшилось на 0,2% і становить 20,6 млн. штук.  

За розрахунками станом на 1 жовтня п.р. чисельність поголів’я худоби та птиці у господарствах усіх категорій  характеризується слідуючими даними: чисельність   великої рогатої худоби у т.ч. корів, овець та кіз зменшилась відповідно на 14,7% (корів на 15,4%) та 5,1%, а чисельність поголів'я птиці,  свиней збільшилась відповідно на 27,5% та 0,1%.

Будівництво. Протягом січня-вересня п.р. усіма забудовниками району прийнято в експлуатацію 37207 кв.м  житла, що на 39,3% більше обсягів відповідного періоду 2014 року. Питома вага району в загальнообласному обсязі прийнятого в експлуатацію  житла склала 12,8%. Весь обсяг прийнятого в експлуатацію житла припав на індивідуальних забудовників. У сільській місцевості індивідуальними забудовниками прийнято в експлуатацію 95,2% від загальної площі житла. 

Капітальні інвестиції. Підприємствами району освоєно капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування 89,0 млн. грн., що становить у % до загального обсягу 7,0,  в розрахунку на одну особу використано 925,1 грн.

 

читати повністю

 

21.10.2015  [11:07]

Демографічні показники за січень-грудень 2014 року

Демографічна ситуація по Хустському району, що склалася у січні-грудні 2014 року, порівняно з минулорічними показниками характеризується зменшенням кількості народжених на 1 особу, зменшилась кількість померлих на 2осіб. Як позитив, в минулому і поточному роках є збільшення природного приросту населення, який  складає 286 осіб. (у 2013 році 283 осіб).

Зокрема, в районі народилося 1410 немовлят, померло – 1124 осіб. Незважаючи на певні ознаки позитивних зрушень в демографічній ситуації відбувається  спад рівня життя населення, його невідповідності існуючим в суспільстві стандартам, невпевненості в завтрашньому дні та погіршенням здоров’я нації. Проте викликає занепокоєння смертність дітей віком до одного року. За 2014 рік 13 випадків, тоді як у минулому році 5 померлих немовлят.

Протягом 2014 року в нашому районі зареєстровано 748 шлюбів, у 2013 році– 657 шлюбів. Кількість розірваних шлюбів 20 одиниць, цього року вище минулорічного показника на 8 випадків.

На даний час в районі мешкає 95776 осіб. Міграційні процеси, що відбуваються і надалі характеризуються від’ємним сальдо. Протягом 2014 року цей показник зменшився на 17%, порівняно з відповідним періодом минулого року міграційне сальдо становить 172 особи проти 207.

Отже, для покращення демографічної ситуації в районі необхідно розробити комплекс заходів для виходу з безробітної кризи. У вирішенні вказаної проблеми може допомогти система підприємництва і приватного бізнесу, однак ніяк не обійтися без допомоги держави і підтримки органів самоврядування.

 

 

 

21.10.2015  [11:04]

Структура ЄДРПОУ по Хустському району на 1 січня 2015 року.

В Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України по Хустському району станом на 01.01.2015 року налічується 674 суб’єктів. Із загальної кількості суб’єктів - юридичних осіб – 95,4 відсотка або 650 одиниць. За організаційно-правовими формами господарювання найбільше підприємств 32,3 відсотка припадає на організації (установа, заклад), з них на комунальні 80,2% (175), державні1,8% (4); 14,5 відсотка (98), це підприємства-товариства з обмеженою відповідальністю; 11,9 відсотка - громадські організації (76); 7,4 відсотка припадає на приватні підприємства (50); по 8,2 відсотка припадає на фермерські господарства (55), 10,8% на релігійні організації (73); 3,6 відсотків на філії (24); 2,1 відсотка на благодійні організації (14); 1,9 відсотка на політичні партії (13); 1,2 відсотка на профспілки (8), всі інші менше 1,0 відсотка. 

 Аналіз даних ЄДРПОУ показав, що ряд підприємств, організацій своєчасно не перейшли на КВЕД -2010, не вносять зміни в облікові картки при зміні керівника або юридичної адреси, тому просимо всі суб’єкти, які не пройшли процедуру внесення змін до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України внести відповідні зміни до облікових даних ЄДРПОУ, у встановленому порядку.

 

Начальник управління статистики у Хустському районі                                             Т.Сакалош 

 

21.10.2015  [10:59]

Діяльність малих підприємств Хустського району у 2014 році

        Кількість малих підприємств по Хустському району становить 95 одиниць, на 10 тис. осіб наявного населення становить 10 одиниць.

На  підприємствах малого бізнесу було зайнято 447 осіб (торік 489 осіб.) Питома вага зайнятих у малому бізнесі становила 36,2% від усіх працюючих в економіці району.

У 2014 році  витрати на персонал склали 11882,5 грн., 27,1% від загальних витрат   на персонал по всіх підприємствах району .

По малих підприємствах обсяги реалізованої продукції склали   347490,6 тис. грн., що становить 195,9% до попереднього року і 56,0% до загального обсягу реалізованої продукції по всіх підприємствах.

читати повністю


Новини

10.11.2017 [14:21]

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС ДИТЯЧОГО МАЛЮНКУ НА ТЕМУ: "МРІЯ ДИТИНИ - ЩАСЛИВА СІМ'Я!"

 

09.11.2017 [00:00]

Підбиті підсумки 1 етапу маркування спільного з Виноградівщиною туристичного маршруту «Шлях Пинті»

 

07.11.2017 [20:00]

Урочиста церемонія вручення ключів від шкільних автобусів

 

30.10.2017 [16:26]

Делегація з Польщі відвідала Хустщину

 

27.10.2017 [15:34]

Закарпатців у районах з правових питань консультуватимуть у мобільних точках доступу

 

Псилання

Офiцiйне представництво Президента України Веб-портал органiв виконавчої влади України Верховна Рада України Закарпатська Обласна Рада Обласна гаряча лінія Teplo.gov.ua Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України Національна дитяча гаряча лінія Державний реєстр виборців Міністерство доходів і зборів України

Створено студією Вебрики


Хустська районна державна адміністрація.
2004-2011