Хустський район
[Послуги] [Карта] [Зв’язок]    | Ви знаходитеся тут:   Головна    Управління стати..    новини
Соціально-економічне становище Хустського району

Стан ЄДРПОУ. В Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України по Хустському району станом на 01.04.2018 року налічується 724 суб’єктів, з них 701 -юридичних осіб. За правовими формами господарювання найбільше підприємств 26,0 відсотка (188) припадає на організації (установа, заклад), з них на комунальні 95,2 відсотка (179), державні 2,1 відсотка (4); 18,0 відсотків (130), це підприємства-товариства з обмеженою відповідальністю; 11,6 відсотка - громадські організації (84); 6,8 відсотка припадає на приватні підприємства (49); 8,6 відсотка припадає на фермерські господарства (62); 11,1 відсотків на релігійні організації (80);  1,9 відсотка на благодійні організації (14); 1,7 відсотка на політичні партії (12); на комунальні підприємства 1,4 відсотка(10); 1,1 відсотка на профспілки (8); всі інші менше 1,0 відсотка. Без статусу юридичної особи зареєстровано 23 філії.

Промисловість. Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) без ПДВ та акцизу за січень-квітень 2018 року  склав 138058,3 тис.грн., та в загальнообласному обсязі має частку 1,7%.

Сільське господарство. У січні-березні 2018 р. всіма категоріями господарств за розрахунками вироблено 1731т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), що менше на 1,9% від  минулорічного показника. Виробництво молока збільшилось на 5,4% і становить 6225т, виробництво яєць  зменшилось на 1,1% і становить 5076,0 тис. штук. 

За розрахунками станом на 1 квітня п.р. чисельність поголів’я худоби та птиці у господарствах усіх категорій  характеризується слідуючими даними:

 Зменшилась чисельність великої рогатої худоби на 5,2%, в т.ч. корів на 7,4%, чисельність поголів"я свиней збільшено на 0,4% і  зменшено  чисельність птиці  на 22,0%.

Транспорт. Автомобільним транспортом перевезено вантажів 39,9тис.т, вантажооборот становив 38937,9 тис. ткм, збільшено в порівнянні з відповідним періодом минулого року перевезення вантажів на 7,3%, вантажооборот зріс на 11,1%. Перевезено пасажирів 230,4 тис.осіб, пасажирооборот склав 6603,9 тис.пас.км., зменшено в порівнянні з відповідним періодом минулого року перевезення пасажирів на 16,1%, пасажирооборот на 12,0%.

Будівництво Прийнято в експлуатацію житла 10091 кв.м, що більше відповідного періоду минулого року на 62,9% та має частку в загальному обсязі 9,7 %

Капітальні інвестиції  У січні - березні 2018 року підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно капітальних інвестицій на 69791 тис.грн, в загальнообласному обсязі частка становить 5,5,%. На 1 особу використано 725,8 грн.

Внутрішня торгівля. Товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність у роздрібній торгівлі та забезпечення стравами та напоями у районі у 1 кварталі 2018 року склав 37881тис. грн, що у порівнянних цінах на 0,5 відсотка більше,  ніж у відповідному періоді минулого року. Питома вага району в загальнообласному обсязі роздрібного товарообороту становить 1,3%.

Торгова мережа підприємств роздрібної торгівлі (тільки юридичні особи) характеризується такими даними: кількість об"єктів роздрібної торгівлі становить 19 одиниць, з них магазинів 14, їх торгова площа складає 662 кв.м

Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяг експорту товарів за 2017 рік склав 10722,1 тис. дол. США( у % до загального обсягу по області 0,8%), у % до 2016 року 121,7.Обсяг  імпорту  склав 8030,7 тис. дол. США( у % до загального обсягу по області 0,6%), у % до 2016 року 121,8. Склалося позитивне сальдо 2691,4 тис. дол. США.

Обсяг експорту товарів  у 1 кварталі 2018 року склав 1604,3 тис. дол. США( у % до загального обсягу по області 2,0%), у % до 2016 року 121,7.

Станом на 1 квітня п. р підприємства району отримали 1246,2 тис. дол. США  прямих інвестицій(, що складає 102,9% до початку року і становить 0,4% до загального підсумку по області.

Структура продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС. Продано світлих нафтопродуктів  та газу через АЗС та АГНКС у роздріб населенню за 2017 рік: бензину на 36968,6 тис.грн., у % до загальнообласного підсумку 2,7, дизельне паливо- 35327,1 тис.грн.(2,0%), газ стиснений та скраплений для автомобілів-2560,6 тис.грн(1,1%)

Послуги.  Обсяги реалізованих послуг(у ринкових цінах) склали 27958,5 тис.грн., зних наданих населенню 11052,9 тис.грн., або 39,5%

Заробітна плата. В січні-березні заробітна плата штатного працівника району склала 5915 грн., відбувся ріст на 26,2% порівняно з відповідним періодом минулого року і становить в % до середнього рівня по регіону  83,7.

Стан ринку праці. Кількість зареєстрованих безробітних, які отримували допомогу по безробіттю становить  249 осіб, кількість вакансій 75 одиниць, навантаження на  вільне робоче місце -3 особи. Рівень зареєстрованого безробіття склав 0,7%.

 Середньооблікова кількість працівників становить 7072 осіб. Відпрацьовано в середньому працівником 399 годин.

Населення. Чисельність наявного населення на 1 квітня становить 95729 тис. осіб. Народилося 265 осіб, померло 306. Зареєстровано з початку року 68 шлюбів та 6 розлучень. Прибуло  в район 69 осіб, вибуло 74 особи.  З  початку року населення скоротилось на 46 осіб.

Начальник управління статистики у Хустському районі Сакалош  Т.І.

 

Основні показники соціально-економічного становища Хустського району у 2017 році

Стан ЄДРПОУ. Станом на 1.01.2018 року в ЄДРПОУ Хустського району включено 706 господарюючих суб'єктів, з них 683- юридичних осіб.

Промисловість. Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за  2017 рік у відпускних цінах склав 320705,4 тис. грн. та в загальнообласному обсязі має частку 1,5%.

Сільське господарство. За  2017 р. всіма категоріями господарств за розрахунками вироблено 7,7 тис. т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), що більше на 0,2% від  минулорічного показника. Виробництво молока збільшилось на 0,1% і становило 31,1 тис. т, виробництво яєць  зменшилось на 4,1% і становить 21808,7 тис. штук.

За розрахунками станом на 1 січня 2018 року чисельність поголів’я худоби та птиці у господарствах усіх категорій  характеризується  слідуючими даними: чисельність  великої рогатої худоби становить 13884 голів і зменшилась на 0,1%, в т.ч. корів 10092 голів , чисельність овець та кіз склала 14024 голів , зменшення на 0,8%, зменшилась чисельність поголів’я свиней і становить 16438 голів, зменшилась чисельність поголів'я птиці на 9,4% і становить 201,4 тис. голів.

Станом на 1 грудня 2017 року всіма категоріями господарств району засіяно під урожай 2018 року 2,0 га озимих культур на зерно та зелений корм, або 0,7% до обсягів посівів озимини торік.

Фінансовий результат.  Фінансовий результат  діяльності великих та середніх підприємств прибутковий за 9 місяців отримано прибутків 10499,0 тис.грн.

Транспорт. Автомобільним транспортом перевезено вантажів 166,6 тис.т, вантажооборот становив 163994,3 тис. ткм, зменшено в порівнянні з відповідним періодом минулого року перевезення вантажів на 5,5%, вантажооборот зріс на 13,4%. Перевезено пасажирів 1048,3 тис. осіб, пасажирооборот склав 29339,6 тис.пас. км., збільшено в порівнянні з відповідним періодом минулого року перевезення пасажирів на 12,5%, а пасажирооборот на 8,2%.

Внутрішня торгівля. Товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність у роздрібній торгівлі та забезпечення стравами та напоями у районі  склав 164,3 млн. грн. Питома вага району в загальнообласному обсязі роздрібного товарообороту склала 1,3%. Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах) до відповідного періоду минулого року становив 137,9%. В розрахунку на 1 особу товарооборот складає 1568,3 грн.

Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяги експорту послуг за 2017 рік  становили 5,8 млн. дол. США, частка в загальному обсязі по області складає 2,4%.        До 2016 року приріст склав 51,4%. Обсяги імпорту послуг становили 0,3 млн. дол. США, частка в загальному обсязі складає 1,6%, до 2016 року, обсяги збільшено на 25,5%.

Капітальні інвестиції. У 2017 році підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно  250511 тис. грн. Частка до загального обсягу становить  4,6%. У розрахунку на 1 особу освоєно 1596,8 грн. В  основному всі інвестиції вкладені в матеріальні активи -99,9%. За джерелами фінансування основна частка за рахунок інших джерел фінансування -83,9%.

Прийнято в експлуатацію житла  39421 кв.м., що більше ніж торік на 6,9%, частка в загальному обсязі становить 9,4%.

Прямі  іноземні  інвестиції.  Станом на 31.12.2017 року сума  всіх прямих іноземних інвестицій залучених в економіку району склала 1786,9 тис. дол. США.(на 1.01.2017 року 1639,5 тис.дол.США). В  промисловість- 64,3% , сільське господарство – 21,2%.

Заробітна плата.  Середньооблікова  кількість працівників  по Хустському району становила 7153 осіб,  відпрацьовано в середньому одним працівником  408 годин. В 4 кварталі 2017 року заробітна плата штатного працівника становить 5306 грн., що в % до середнього рівня по регіону складає 74,0%, а до відповідного періоду 2016 року ріст склав 32,0%.

Про надання населенню субсидій З початку року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 14782 домогосподарства, з них 12833 домогосподарствам призначено субсидії,9641 сімей отримують вже субсидії.

За субсидіями на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива звернулися  з початку року1762 домогосподарства,1252 домогосподарствам з початку року призначено субсидії.

Ринок праці.  На кінець грудня 2017 року зареєстровано безробітних 198 осіб, що становить 94,3% до листопада 2017 року та 62,5% до грудня 2016 року. Потреба роботодавців у працівниках на заміщення вільних робочих місць(вакантних посад) становить 37 осіб, а навантаження зареєстрованих безробітних на вільне робоче місце 5 осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому  становив 0,7.

Населення.  Чисельність наявного населення на 1 січня 2018 року становить 95775осіб. Природнє скорочення склало 14 осіб, народилось 1087осіб, померли 1101особа. Міграційне сальдо 12 осіб, прибули в район 513 осіб, вибуло 379 осіб. Зареєстровано шлюбів-615, кількість зареєстрованих розлучень-25. З  початку року загальний приріст населення склав 120 осіб.

 

                                                                                       Начальник управління статистики

                                                                                       у Хустському районі Сакалош  Т.І.

 

 

Фінансовий результат підприємств до оподаткування по Хустському району у 2016 році

Аналіз узагальнених даних бухгалтерської звітності засвідчує, що в цілому по району фінансовий стан  економіки також покращився.

Загальний фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування господарюючими суб’єктами всіх форм власності значно покращився і становить 29431.0 тис. грн. прибутків проти отриманих у 2015 році 2736,8 тис. грн. збитків.

За  підсумками року, в цілому  по економіці Хустського району,  одержали  позитивний фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування 82,9 відсотка проти 82,4  відсотка від усіх підприємств у 2015 році, а саме 35188,3 тис. грн. прибутків торік 19401,2 тис. грн., інші 17,3 відсотка одержали збитків -5757,3 тис. грн. , торік 25,5 відсотка на суму 16664,4 тис грн.

Складний фінансовий стан, як і в минулому році на підприємствах, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею; ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів, які отримали 1990,4 тис. грн. збитків.

Негативно впливають на розвиток економіки такі стримуючі фактори ,як загальний спад вітчизняного товарного виробництва, зростання цін, низький рівень платоспроможності населення, тощо.

Удосконалення фінансового стану всіх суб'єктів підприємницької діяльності можливе шляхом підвищення результативності розміщення та використання ресурсів підприємства. При цьому забезпечується розвиток виробництва чи інших сфер діяльності на основі зростання прибутку ,активів, при збереженні платоспроможності та кредитоспроможності. підприємств

 

Начальник управління статистики  

у Хустському районі                                                                   Сакалош Т.І.

 

 

Діяльність підприємств малого бізнесу Хустського району у 2016 році

Розвинутий малий бізнес- це ознака прогресивної економіки. По малому бізнесу у Хустському районі за останні роки відбулись певні позитивні зрушення, але головний висновок не такий, яким мав би бути. Від масштабів сектору малого бізнесу передусім залежить рівень виробництва та зайнятості. Розвиток малого бізнесу є однією із складових успіху економічних реформ.

Прозвітувалися про свою діяльність за 2016 рік 77 малих за законодавством підприємств.

Середня кількість працівників(середньооблікова кількість штатних працівників, середня кількість зовнішніх сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами) осіб у малому бізнесі склала 552 особи ( 35,8 відсотків від  усіх працівників підприємств-суб'єктів підприємницької діяльності). Витрати на персонал склали 17837,8 тис. грн., що становить 24,8 відсотка до витрат по всіх підприємствах

Малими підприємствами Хустського району за 2016 рік було реалізовано продукції, робіт, послуг на 202583,9 тис грн.(59.8 відсотка від загального показника по всіх підприємствах). Обсяг реалізованої продукції у розрахунку на 1 особу становить 391,8 тис.грн. Аналіз звітності за 2016 рік засвідчує, що фінансові результати діяльності малих підприємств позитивні, отримано12056,0 тис.грн. прибутків, 82,9 відсотків малих підприємств отримали прибуток на суму 17631,7 тис.грн., а 17,1 відсоток від усіх малих підприємств отримали збитки на суму 5575,7 тис.грн. В обігових коштах значну частку займають товарно-матеріальні цінності. Покращилось фінансове становище підприємств, що  в значній мірі залежить від рівня організації і управління виробництвом, відповідальності керівних кадрів.

Аналіз звітності за 2016 рік засвідчує, що фінансові результати діяльності малих підприємств Хустського району порівняно з відповідним періодом минулого року дещо покращилися, отримано 15477,1 тис.грн. прибутків, 78,4 відсотка малих підприємств отримали прибуток 24232,3 тис.грн., а 21,6 відсоток від усіх малих підприємств отримали збитки на суму 8755,2 тис.грн.

Нормальне функціонування господарюючих суб’єктів в значній мірі залежить від наявності обігових коштів  та стану основних фондів. Моральний та фізичний знос основних виробничих фондів, що рахуються за суб’єктами малого бізнесу, потребують вжиття термінових заходів щодо активізації інвестиційної діяльності, повнішого та ефективнішого використання усіх можливих джерел фінансування капітальних вкладень, як внутрішніх, так і зовнішніх

Стабілізація економічної діяльності суб’єктів господарювання, вирішення їх наболілих проблем -  запорука подальшого розвитку економіки району.

 

Начальник управління статистики  у Хустському районі Сакалош Т.І

 

 

 

 

Основні показники діяльності економіки Хустського району за січень-вересень 2017 року

Стан ЄДРПОУ. Станом на 1.10.2017 року в ЄДРПОУ Хустського району включено 665 господарюючих суб'єктів, юридичних осіб.

Промисловість. Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за січень-вересень 2017 року у відпускних цінах склав 236844,6 тис.грн. та в загальнообласному обсязі має частку 1,6%.

Сільське господарство. За січень-вересень 2017 р. всіма категоріями господарств за розрахунками вироблено 4588 т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), що менше на 4,7% від  минулорічного показника. Виробництво молока збільшилось на 0,7% і становило 24866 т, виробництво яєць  зменшилось на 1,3% і становить 18478,2 тис. штук. 

За розрахунками станом на 1 жовтня п.р. чисельність поголів’я худоби та птиці у господарствах усіх категорій  характеризується слідуючими даними: чисельність   великої рогатої худоби становить 15263 голів і зменшилась на 2,6%, в т.ч. корів 10534 голів і зменшилось на 2,3%, овець та кіз 19916 голів ,зменшення на 7,1%, поголів’я свиней 37863 голів ,зменшення на 1,1%., збільшилась чисельність поголів'я птиці на 2,9% і становить 358,2 тис.голів.

Транспорт. Автомобільним транспортом перевезено вантажів 123,8 тис.т, вантажооборот становив 119927,5тис. ткм, зменшено в порівнянні з відповідним періодом минулого року перевезення вантажів на 6,9%, вантажооборот зріс на 14,3%. Перевезено пасажирів 804,9 тис. осіб, пасажирооборот склав 22185,4 тис.пас. км., збільшено в порівнянні з відповідним періодом минулого року перевезення пасажирів на 20,0%, пасажирооборот на 13,9%.

Внутрішня торгівля. Товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність у роздрібній торгівлі та забезпечення стравами та напоями у районі  склав 76,3 млн. грн, що у порівнянних цінах на 41,1% більше, ніж за попередній період 2016 року. В розрахунку на 1 особу товарооборот становить 797 грн. Питома вага району в загальнообласному обсязі роздрібного товарообороту склала1,4%.

Обсяги оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі  становлять 20954,5 тис.грн., що на 53,5% більше ніж, у відповідному періоді минулого року. На продовольчі товари припадає 26,6%, а на непродовольчі товари-73,4%. Запаси товарів становлять 2589,9 тис.грн.

Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяги експорту послуг за 9 місяців п.р. становили 4248,7 тис. дол. США, частка в загальному обсязі по області складає 2,5%.          До відповідного періоду 2016 року, приріст склав 45,6%. Обсяги імпорту послуг за 9 місяців п.р. становили 218,1 тис. дол. США, до відповідного періоду 2016 року, обсяги збільшено на 13,4%.

Капітальні інвестиції. У січні-вересні 2017 року підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно  153502 тис. грн. Частка до загального обсягу становить4,6%.Урозрахунку на 1 особу освоєно 1596,8 грн

Прийнято в експлуатацію житла  27114 кв.м., втому числі у смт .Вишково 988 кв.ммісті11712 кв.м

Прямі  інвестиції.  Станом на 1.10.2017 року сума  всіх прямих іноземних інвестицій залучених в економіку району склала 1806,0 тис. дол. США.(на 1.01.2017 року 1639,5)

Заробітна плата.  Середньооблікова  кількість працівників  по Хустському району становила 4603 осіб,  відпрацьована в середньому одним працівником  391 година. В січні-вересні п. р. заробітна плата штатного працівника становить 5176 грн., що в % до середнього рівня по регіону складає 78,9%, а до відповідного періоду минулого року ріст склав 31,2%.

Про надання населенню субсидій З початку року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 15483 домогосподарств, з них 13343 домогосподарствам призначено субсидії,7169 сімей отримують вже субсидії. Загальна сума призначених субсидій з початку року складає10799626 грн. За субсидіями на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива звернулися  з початку року1467 домогосподарств,1007 домогосподарствам початку року призначено субсидії, Загальна сума призначених субсидій становить 2821380 грн.

Ринок праці.  На кінець вересня 2017 року зареєстровано безробітних 216 осіб, що становить 87,4% до серпня 2017 року та 66,9% до вересня 2016 року. Потреба роботодавців у працівниках на заміщення вільних робочих місць(вакантних посад) становить 25 осіб, а навантаження зареєстрованих безробітних на вільне робоче місце 9 осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області становив 0,7.

Населення. Чисельність наявного населення на 1 жовтня становить 95856 осіб. З  початку року населення скоротилося на 28 осіб, народилось 799 осіб, померло 827 осіб. Міграційне сальдо 299 осіб: прибуло в район 437 осіб, вибуло 208 осіб.

Начальник управління статистики у Хустському районі Сакалош  Т.І.

 

 

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА ХУСТСЬКОГО РАЙОНУ

Стан ЄДРПОУ. Станом на 1 січня 2017 року в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України по Хустському району налічувалось 651 підприємство, всі зі статусом юридичної особи.

Промисловість. Промисловими підприємствами району протягом січня-листопада 2016р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму
232,4 млн. грн., що складає 1,5% у загальнообласному обсязі реалізованої продукції.

Сільське  господарство.

Станом на 1 листопада. 2016 року порівняно з попереднім роком збільшилося виробництво усіма категоріями господарств м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) нам 2,5 %, виробництво молока залишилося майже на рівні попереднього року - 99,7%, виробництво яєць зменшилося на 3,4%. У всіх категоріях господарств зменшилось, порівняно з показником на відповідну дату минулого року, поголів’я великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз, птиці.

Транспорт. За 11 місяців 2016р. підприємствами автомобільного транспорту перевезено 161,8 тис. т вантажів, що на 10,3% більше, ніж у 2015р. Автомобільний вантажооборот досяг 130805,9 тис. ткм, що на 2,3% більше обсягів  попереднього року. Послугами пасажирського автомобільного транспорту. скористалися  843,6 тис. пасажирів, що на 3,9% менше, ніж у 2015р. Автомобільний пасажирооборот зменшився  на 10,8% і склав 24531,9 тис. пас. км.

Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами за 9 місяців 2016 року. становив 6217,7 тис. дол.  США, імпорту, відповідно – 4412,2 тис. дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 1805,6 тис. дол. США.

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами за 9 місяців 2016 року. становив 2917,8 тис. дол.  США, імпорту, відповідно – 192,2 тис. дол.  США..  Сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 2725,8 тис. дол. США.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку району станом на 1 жовтня 2016р. склав 1706,1 тис. дол.  США.

Роздрібна торгівля. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за січень–вересень 2016р. склав 112,8 млн. грн. . і збільшився  порівняно з відповідним періодом минулого року  на  15,1%.

Оптова торгівля. Обсяг оптового товарообороту підприємств, за січень–вересень 2016р. склав 26,7 млн. грн. і збільшився  порівняно з відповідним періодом минулого року  на  51,8%. Питома вага продовольчих товарів в загальному обсязі становить 25,6%.

Ціни. Індекс споживчих цін по області у грудні 2016р. порівняно з листопадом зафіксовано на рівні 101,5%, з початку року – 111,7%, по країніі 100,9% та 112,4% відповідно.

Заробітна плата. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника району за 9 місяців 2016 року становила 3465 грн., що  складає 84,3% до середнього рівня по області і зросла порівняно з попереднім роком на 25.7%

Ринок праці. Рівень зареєстрованого безробіття на кінець листопада. становив 0,7% чисельності населення працездатного віку. Чисельність безробітних склала 299 осіб, потреба підприємств у працівниках 29 осіб , навантаження на одне вільне робоче місце.-10 осіб.  

          Населення. Станом на 1 листопада 2016 р. у районі проживало 95,8 тис. осіб. Упродовж  цього періоду. відбувся загальний приріст населення на 150 осіб,

 

Начальник управління статистики у

Хустському районі    Т.І.Сакалош

 

 

 

Основні показники діяльності економіки Хустського району за 2 квартал 2016 року

Стан ЄДРПОУ. Станом на 1.07.2016 року в ЄДРПОУ Хустського району включено 646 господарюючих суб'єктів, юридичних осіб.

Промисловість. Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за січень-червень 2016 року у відпускних цінах склав 137,9 млн. грн. та в загальнообласному обсязі має частку 1,6%.

читати повністю

 

Основні показники діяльності економіки Хустського району за 1 квартал 2016 року

Стан ЄДРПОУ. В Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України по Хустському району станом на 01.04.2016 року налічується 645  суб’єктів-юридичних осіб. За правовими формами господарювання найбільше підприємств 33,2 відсотка (214) припадає на організації (установа, заклад), з них на комунальні 79,9 відсотка (171), державні 1,9 відсотка (4); 15,0 відсотка (97), це підприємства-товариства з обмеженою відповідальністю; 12,3 відсотка - громадські організації (79); 7,6 відсотка припадає на приватні підприємства (49); по 8,7 відсотка припадає на фермерські господарства (56), 12,0 відсотків на релігійні організації (77);  2,0 відсотка на благодійні організації (13); 1,9 відсотка на політичні партії (12); 1,2 відсотка на профспілки (8);    всі інші менше 1,0 відсотка. Без статусу юридичної особи зареєстровано 20 філій.

читати повністю

 

18.05.2016  [15:05]

Основні показники діяльності економіки Хустського району за 2015 рік

Стан ЄДРПОУ. Станом на 1.01.2016 року в ЄДРПОУ Хустського району включено 644 господарюючих суб'єктів, із статусом юридичної особи.

Промисловість. Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за січень-грудень 2015 року у відпускних цінах склав 137,7 млн. грн. та в загальнообласному обсязі має частку 1,0%.

  Сільське господарство. Всіма категоріями господарств району за 2015 рік вироблено 7634 т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), що менше на 15,2% від  минулорічного показника. Виробництво молока зменшилось на 24,8% і становить 32626 т, виробництво яєць зменшилося на 2,8%  і становить 24912,1 тис. штук.  

За розрахунками станом на 1 січня 2016р. чисельність поголів’я худоби та птиці у господарствах усіх категорій  характеризується даними: велика рогата худоба - 14555 (питома вага господарств населення у загальному поголів’ї 98,7%) у т.ч. корови - 10618 голів (98,6%); свині - 28169 голів (99,8%), вівці та кози - 14512 голів (91,8%); птиця 378,3 тис. голів (51,5%). У відсотках до 1 січня 

Будівництво. Протягом січня-вересня п.р. усіма забудовниками району прийнято в експлуатацію 37207 кв.м  житла, що на 39,3% більше обсягів відповідного періоду 2014 року. Питома вага району в загальнообласному обсязі прийнятого в експлуатацію  житла склала 12,8%. Весь обсяг прийнятого в експлуатацію житла припав на індивідуальних забудовників. У сільській місцевості індивідуальними забудовниками прийнято в експлуатацію 95,2% від загальної площі житла. 

  Капітальні інвестиції. Підприємствами району освоєно капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування 89,0 млн. грн., що становить у % до загального обсягу 7,0,  в розрахунку на одну особу використано 925,1 грн.

 Внутрішня торгівля. На 1 січня 2016 року в Хустському районі діяло 2 ринки, торгова площа яких складає 5800 кв.м.

Товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність у роздрібній торгівлі та забезпечення стравами та напоями у районі за 3 кварталі 2015 року склав 91,9 млн. грн., що у порівнянних цінах на 28,9% більше, ніж за 3 квартал 2014 року. В розрахунку на 1 особу товарооборот становить 959 грн. Питома вага району в загальнообласному обсязі роздрібного товарообороту склала1,1%.

Оптова торгівля. Обсяги оптового товарообороту  підприємств оптового товарообороту за 9 місяців 2015 року склали 17567,4 тис. грн., до 9 місяців 2014 року обсяги збільшились у 17 разів.Запаси товарів на 1 жовтня 2015 року становили 313,4 тис.грн.

Транспорт. Автомобільним транспортом ( з урахуванням перевезень виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено вантажів 161,9 тис.т, вантажооборот досяг 139,9 млн. ткм, збільшено в порівнянні з відповідним періодом минулого року перевезення вантажів на 29,2%, вантажооборот зріс на 6,0%. Перевезено пасажирів ( з урахуванням перевезень виконаних фізичними особами-підприємцями) 945,9 тис. осіб, пасажирооборот склав 29,4 млн. пас. км., зменшено в порівнянні з відповідним періодом минулого року перевезення пасажирів на 22,6%, пасажирооборот на 19,8%.

Зовнішньоекономічна діяльність. Зовнішня торгівля послугами має позитивний результат - 4656,6 тис.дол. США. Обсяг експорту послуг склав 4858,0 тис.дол США, частка в загальному обсязі по області складає 2,8%. Склалося позитивне сальдо 1884,2 тис. дол. США. Імпорт послуг становив 171,4 тис.дол. США., частка в загальному обсязі по області складає 0,8%. Склалося позитивне сальдо 1884,2 тис. дол. США.

  Обсяг експорту товарів зменшився на 3,0% порівняно з відповідним періодом минулого року і становив 8177,5 тис.дол. США, частка в загальному обсязі по області складає 0,8%. Склалося позитивне сальдо 1884,2 тис. дол. США. Імпорт товарів зменшився на 3,6% і склав 6338,2 тис.дол. США., частка в загальному обсязі по області складає 0,6%. Склалося позитивне сальдо 1884,2 тис. дол. США. Склалося позитивне сальдо 1839,3 тис. дол. США.

Прямі іноземні інвестиції.  Станом на 31.12.2015 року сума  всіх прямих іноземних інвестицій залучених в економіку району склала 2104,1 тис.дол. США.

Заробітна плата. В січні-грудні 2015 року середньомісячна   номінальна  заробітна плата штатного працівника склала 2964 грн., відбувся ріст на 14.2% порівняно з відповідним показником минулого року і становить в % до середнього рівня по регіону 87,7. Середньооблікова кількість штатних працівників становить 6554 осіб , що більше ніж у відповідному періоді минулого року на 7,3%.

Ринок праці.  На кінець грудня 2015 року зареєстровано безробітних 443 осіб, що становить 87,2% до 2014 року. Кількість вільних робочих місць станом на кінець грудня становить 10 одиниць.

 Оплата населенням житлово-комунальних послуг.

За січень-грудень нараховано населенню до оплати 61803,3 тис.грн. оплачено 62256,4 тис.грн, рівень оплати населенням у % склав 100,7.  

Населення. Чисельність наявного населення на 1січня 2016 року становить 95723 осіб. Природній приріст становить 113 осіб.  Міграційний рух населення від'ємний - 166 осіб, чисельність вибулих перевищує чисельність прибулих.

 

Начальник управління статистики у Хустському районі Сакалош  Т.І.

 

01.04.2016  [16:39]

Інформація для респондентів

1) Інформацію про звітність, яку підприємство (організація, установа) має подавати до органів державної статистики в поточному році (пошук за кодом ЄДРПОУ) можна знайти на сайті Державної служби статистики України за посиланням:

http://rsp.ukrstat.gov.ua/edrpou

2) Календар подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності у 2016 році представлено у зручному форматі в рубриці

http://ukrstat.gov.ua/plan_stat/2016/gr_form_16.htm

В даному розділі знаходиться інформація про граничні терміни подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності, яку вказано  з врахуванням переносів вихідних і святкових дат у 2016 році

3) Ви Альбом форм державних статистичних спостережень на 2016 рік у рубриці:

http://ukrstat.gov.ua/albom/albom_2016/zmist_al.htm

В даному розділі є можливість завантажити респондентами необхідну їм бланкову продукцію в зручному для друку форматі

4) Перелік форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності, які можуть подаватись респондентами в електронному вигляді у 2016 році за посиланням:

http://ukrstat.gov.ua/elektr_zvit/formi.htm

Увага! Перелік форм буде розширюватись по мірі їх реалізації в електронному вигляді.

Перелік форм статистичної та фінансової звітності, які знаходяться у стадії реалізації в електронному вигляді

Шановний респонденте, у випадку, якщо у Вас є необхідність подання форми статистичної або фінансової звітності до дати її включення у нижчезазначений перелік форм, які можуть подаватись в електронному вигляді, Ви можете подати її у паперовому вигляді.

 

 

01.04.2016  [16:32]

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Хустський район

Обсяг прямих іноземних інвестицій на 31.12.2015 року склав 2104,1 тис. дол. США. За видами економічної діяльності найбільше інвестицій надійшло  в промисловість- 49,1%.

За країнами - інвесторами найбільше інвестицій  в економіку Хустського районі надійшло з Чехії-31,3%, Італії-25,8%,  Угорщини-20,2%.

За  2015 рік склалося позитивне сальдо зовнішньої  торгівлі товарами – 1839,3 тис. дол. США (експорт становить 8177,5 тис. дол. США ( частка в загальному обсязі по області становить 0,8%), а імпорт – 6338,2 тис. дол. США(0,6%))

 Також за  2015 рік склалося позитивне сальдо зовнішньої  торгівлі послугами – 4656,6 тис. дол. США (експорт становить 4828,0 тис. дол. США(частка в загальному обсязі складає 2,8%, а імпорт – 171,4 тис. дол. США(0,8)). За окремими групами товарів найбільша частка до загального обсягу експорту припадає  на одяг текстильний, одяг трикотажний, взуття. Імпортували  текстиль та вироби з текстилю, шкури та шкіру необроблену, взуття, механічне обладнання, транспортні засоби, полімерні матеріали.

 

 Найбільше експортно-імпортних операцій відбулось з іншими країнами світу, це: Італія, Словаччина, Чехія, Угорщина.  

 

                                                                  Начальник управління статистики у Хустському районі        Т.І.Сакалош

 

22.01.2016  [14:44]

Стан сільського господарства у Хустському районі

 

Головному редактору

                                                                                    газети «Вісник Хустщини»

Липчей І.В

 

Всіма категоріями господарств району за 2015 рік за попередніми даними вироблено 7634 т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), що менше на 15,2% від  минулорічного показника. Виробництво молока зменшилось на 24,8% і становить 32626 т, виробництво яєць зменшилося на 2,8%  і становить 24912,1 тис. штук.   

За розрахунками станом на 1 січня 2016р. чисельність поголів’я худоби та птиці у господарствах усіх категорій  характеризується даними: велика рогата худоба - 14555 (питома вага господарств населення у загальному поголів’ї 98,7%) у т.ч. корови - 10618 голів (98,6%); свині - 28169 голів (99,8%), вівці та кози - 14512 голів (91,8%); птиця 378,3 тис. голів (51,5%). У відсотках до 1 січня  2015 року темп росту становить відповідно 97,3%, 97,3%, 97,6%, 92,5%, 137,3%.

 

 

Начальник управління статистики у Хустському районі     Т.І.Сакалош

 

 

 

 


Новини

27.09.2018 [11:05]

УВАГА ВСІМ!!!

 

30.08.2018 [09:33]

Участь у Всеукраїнській грі "Теренова гра" "Січ - сила і честь"

 

30.08.2018 [08:21]

Проведення Всеукраїнської вишколи "Джура-Прикордонник"

 

21.08.2018 [15:13]

В приміщенні відділу архіву Хустської РДА відбулася виставка фотоматеріалів, присвячена 27-їй річниці Дня Незалежності України.

 

24.07.2018 [16:56]

Оголошення!

 

Псилання

Офiцiйне представництво Президента України Веб-портал органiв виконавчої влади України Верховна Рада України Закарпатська Обласна Рада Обласна гаряча лінія Teplo.gov.ua Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України Національна дитяча гаряча лінія Державний реєстр виборців Міністерство доходів і зборів України

Створено студією Вебрики


Хустська районна державна адміністрація.
2004-2011